TEREN

Teren:

Bieg sprinterski nocny:
Ścisłe centrum Kielc, z gęstą, urozmaiconą zabudową. Teren płaski z niewielkimi przewyższeniami.
Dystanse leśne:
Teren pagórkowaty położony na wysokości 300 – 370 m n.p.m. obejmujący swoim zasięgiem teren Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Las mieszany z przewagą drzewostanu iglastego o zróżnicowanej przebieżności, urozmaicona rzeźba terenu. Sieć dróg i ścieżek mocno rozwinięta.

Mapa:

Bieg sprinterski nocny:
nazwa: Kielce-Rynek
skala 1:4000
warstwice co 2,5 m
kartograf: Adrian Kopczyński
użyte symbole ISSOM 2007
Dystanse leśne:
nazwa: Góra Pierścienica
skala 1:10 000
warstwice co 5m
kartograf: Wojciech Dwojak, Jacek Morawski
użyte symbole: ISOM 2017-2 (wersja druga, poprawiona w styczniu 2019)

Stare mapy na dystanse leśne:

Biesak – 1992-38-459-Kl
Biesak II – 2003-010-1064-SWK
Biesak III – 2003-011-1065-SWK

Teren zamknięty:

Teren zamknięty (zgodnie z p. 11.2.1. Zasad Organizacji Zawodów PZOS).
Na bieg sprinterski nocny:
W terenie zamkniętym dopuszczalne jest zatrzymanie się jako rezydent, student, w celach biznesowych, turystycznych (np. zwiedzanie, wizyta w restauracji, zakupy, uczestniczenie w halowych imprezach sportowych). W terenie zamkniętym zabrania się: przebywania z mapą do Orientacji Sportowej, biegania, biegania na orientację, testowania wariantów chodząc lub biegając, organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.
Na dystanse leśne:
Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.
Zakres terenu zamkniętego do znalezienia na stronie PZOS:
https://orienteering.org.pl/pzos/detail/competition/19

Zdjęcia z terenu: