Wyniki Klubowych Mistrzostw Polski 2019

Gratulacje dla najlepszych klubów w Polsce w biegu na orientację w 2019 roku. UKS Orientuś Łódź otrzymuje tytuł Klubowego Mistrza Polski. WKS Wawel Kraków oraz UNTS Warszawa zostają I i II Klubowym Wicemistrzem Polski. Kluby, które uplasowały się na miejscach 1-8, otrzymują na rok 2020 status klubów I ligi. Kluby, które zajęły miejsca 9-20, otrzymują na rok 2020 status klubów II ligi. Kluby, które zajęły miejsca 21-40, otrzymują na rok 2020 status klubów III ligi. 

Wyniki do znalezienia tutaj

Lista zgłoszonych sztafet

Przedstawiamy listę zgłoszonych sztafet pokoleń (stan na dzień 11.09.2019 r.).
W razie nieścisłości prosimy o pilny kontakt na maila zgloszenia@kmp2019.pl – nie później niż do 13.09.2019 r.

Lista zgłoszonych sztafet tutaj

Prosimy również o weryfikację osób zgłoszonych do kategorii popularyzacyjnych w niedzielę (w trakcie sztafet). Nie ma obowiązku zgłaszania osób mających biegać sztafety przez formularz PZOS.

Zgłoszenia imienne sztafet odbywaja się do dnia 21.09.2019 r. do godziny 14:00 w biurze zawodów, na formularzu dostarczonym przez organizatorów.