41 sztafet klubowych na starcie

Przedstawiamy listę 41 sztafet klubowych, które zostały zgłoszone na sobotnio-niedzielne zmagania.

Lista sztafet (zaktualizowane 17.09.2019)

24 sztafety zostały rozstawione z numerami, zgodnie z kolejnością miejsc zdobytą w 2018 roku.Pozostałe sztafety mają przydzielone numery w kolejności alfabetycznej.