Lista zgłoszonych sztafet

Przedstawiamy listę zgłoszonych sztafet pokoleń (stan na dzień 11.09.2019 r.).
W razie nieścisłości prosimy o pilny kontakt na maila zgloszenia@kmp2019.pl – nie później niż do 13.09.2019 r.

Lista zgłoszonych sztafet tutaj

Prosimy również o weryfikację osób zgłoszonych do kategorii popularyzacyjnych w niedzielę (w trakcie sztafet). Nie ma obowiązku zgłaszania osób mających biegać sztafety przez formularz PZOS.

Zgłoszenia imienne sztafet odbywaja się do dnia 21.09.2019 r. do godziny 14:00 w biurze zawodów, na formularzu dostarczonym przez organizatorów.