Kategorie popularyzacyjne

Rodzinna, krótka, średnia i długa to kategorie popularyzacyjne, w których będziecie mogli pobiec przy okazji Klubowych Mistrzostw Polski w Kielcach. Udział w kategoriach popularyzacyjnych jest otwarty dla wszystkich, bez względu na posiadaną licencję. W sobotę start rozpocznie się od godz. 11, a w niedzielę – start masowy dla wszystkich – o godz. 12. 

Zgłoszenia do kategorii popularyzacyjnych odbywają się, podobnie jak dla kategorii sportowych, przez formularz na stronie PZOS. Dla biegu niedzielnego należy kliknąć pole „sztafeta klubowa”.

Organizator przypomina jednocześnie, że zgodnie z Regulaminami Sportowymi Klubowych Mistrzostw Polski:
IV. Uczestnictwo
3. Istnieje możliwość startu w biegach sztafetowych, sztafet złożonych z zawodników różnych klubów i/lub zawodników niezrzeszonych. Sztafety te nie blokują punktów w punktacji KMP. 

W związku z powyższym, prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy planowaniu ilości sztafet oraz zgłoszeniach do kategorii popularyzacyjnych w niedzielę.